Renovering

Vi har genom åren gjort otaliga restaureringar i svenska kyrkor. Utöver renovering av gamla ljuskronor och ljusstakar tillverkar vi även kopior av sådana som har försvunnit eller förstörts. Uppdragsgivarna kommer inte bara från Sverige utan från länder som bland annat Tyskland och USA.

Vi renoverar inte bara till kyrkor utan även privatpersoner är välkomna till oss med allt av metall som behöver renoveras.

De kunskaper som vi har skaffat oss efter alla år i branschen, om olika stilar och konstruktioner, har lett till att vi blivit just specialister på renovering av äldre ljuskronor, lampetter och kandelabrar. I renoveringsarbetet ingår ibland även att modifier en krona eller belysning.

Ni är välkomna att ringa eller mejla oss om ni vill diskutera en eventuell renovering eller kom gärna in om ni har vägarna förbi. Vi kan då rekommendera vad som måste göras med era armaturer och ni kan få chansen att se hur arbetet går till.

Hälsningar, Bertil Fong